Nyheter

Flått og TBE

TBE er en sykdom som skyldes smitte med TBE-viruset (Tick-borne Encephalitis). Ved TBE er det stor variasjon i det kliniske bildet. Noen får ingen symptomer, noen får et mildt sykdomsforløp, mens enkelte kan bli svært syke. Risikoen er størst i kystnære strøk langs Sør- og Østlandet.

TBE-viruset er i spyttet hos flåtten og kan smitte kort tid etter et flåttbitt. Dette i motsetning til Borrelia-bakterien hvor det er liten risiko for smitte de første 24-48 timene.

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 vil bli avholdt tirsdag 9. mars kl. 18:00 i rådhuskantina på Nodeland. Dersom det fremdeles vil være restriksjoner som tilsier at vi ikke kan samles 9. mars, vil årsmøtet utsettes. Fristen for å holde årsmøter er i år 15. juni. 

Premiering turorientering 2020

Av smittevernhensyn kunne vi dessverre ikke gjennomføre avslutningsmøte for turorienteringen 2020. 

Men det ble trukket ut tre vinnere av gavekort (2 x 500 og 1 x 1000) blant de 144 enkeltpersonene/familiene som hadde levert kontrollkort eller som hadde registrert klipp på nettsiden www.turorientering.no.

De heldige vinnerne var  :

Odd Arnfinn Myklebust (500)

Familien Roar Borøy (1000)

Familien Eriksen (500)

TURORIENTERING 2021

SSOKs turorientering for 2021 er lagt ut for salg på bensinstasjonene på Nodeland, Tangvall og Lunde, samt hos Turistforeningen i Kristiansand. 

Postene står ute fra 1. juledag til og med 26. september.

Mer informasjon ligger under Turorientering i menyen.

Informasjon blir også lagt ut på www.turorientering.no

Tur-O avslutningen er avlyst

Av smittevernhensyn er avslutningsmøte for turorienteringen 27. oktober avlyst. 

Klubben sender kun ut medaljer og diplomer barn og ungdom. Øvrige kan selv hente på Klubbhuset ved ungdomsskolen på Tangvall tirsdag 27. oktober mellom kl. 18.-19.  

Hvis det ikke passer kan du kontakte Else-Margrethe Bredland, tlf. 918 73 533 for å avtale et passende tidspunkt for henting hjemme hos henne.  

Tur-orientering i korona-tider

Tur-orientering er en flott aktivitet som kan utøves alene eller som familieaktivitet under disse korona-tider.  Husk å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, det er den enkeltes plikt til å unngå smittespredning. På grunn av risiko for smittespredning har vi fjernet stifteklemmene ved postene i Helleviga, men postene der har, i likhet med de andre postene, også koder som kan noteres. Så kom dere ut på tur :).

Sider