Nyheter

Avslutningskveld for Tur-O

Onsdag 1. desember kl. 18:00 er det avslutning for årets turorientering på Tangvall bibliotek. Det blir utdeling av diplomer og medaljer og salg av Tur-O 2022, samt servering av kaffe/brus, boller og kringle. Hjertelig velkommen :)

Hilsen, Tur-O komitteen

Flått og TBE

TBE er en sykdom som skyldes smitte med TBE-viruset (Tick-borne Encephalitis). Ved TBE er det stor variasjon i det kliniske bildet. Noen får ingen symptomer, noen får et mildt sykdomsforløp, mens enkelte kan bli svært syke. Risikoen er størst i kystnære strøk langs Sør- og Østlandet.

TBE-viruset er i spyttet hos flåtten og kan smitte kort tid etter et flåttbitt. Dette i motsetning til Borrelia-bakterien hvor det er liten risiko for smitte de første 24-48 timene.

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 vil bli avholdt tirsdag 9. mars kl. 18:00 i rådhuskantina på Nodeland. Dersom det fremdeles vil være restriksjoner som tilsier at vi ikke kan samles 9. mars, vil årsmøtet utsettes. Fristen for å holde årsmøter er i år 15. juni. 

Premiering turorientering 2020

Av smittevernhensyn kunne vi dessverre ikke gjennomføre avslutningsmøte for turorienteringen 2020. 

Men det ble trukket ut tre vinnere av gavekort (2 x 500 og 1 x 1000) blant de 144 enkeltpersonene/familiene som hadde levert kontrollkort eller som hadde registrert klipp på nettsiden www.turorientering.no.

De heldige vinnerne var  :

Odd Arnfinn Myklebust (500)

Familien Roar Borøy (1000)

Familien Eriksen (500)

Sider