Kart

Kart til nedlasting:

Tunballen/Grundetjønn

Helleviga

Lauvlandsmoen - Skogen (med Dynetølfjellan - i Finsland)

 

 

KART UTGITT / REVIDERT

FØR 2000

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Kartnavn

Utgiver

Målestokk

Utgitt

År

Revid.

År

Areal

(km²)

Kommentarer / status

Restopplag papir

OCAD

751

Tretjønn

Søgne og Songdalen OK

1:15000

1981

 

8

Trenger revisjon

850

Nei

752

Lunde-Lindåsen

Søgne og Songdalen OK

1:15000

1978

 

25

Foreldet

10

Nei

753

Rosseland

Søgne og Songdalen OK

1:15000

1979

 

14

Foreldet

 

Nei

754

Gjærvoldstadheia

Søgne og Songdalen OK

1:15000

1974

 

13

Foreldet

90

Nei

755

Spikkeland

Søgne og Songdalen OK

1:15000

1976

 

22

Foreldet

700

Nei

252

Villeheia

Marnadal IL/Søgne IL

1:15000

1984

 

14

Trenger revisjon

600

Nei

351

Breland

Søgne og Songdalen OK

1:15000

1984

 

17

Trenger revisjon

25

Nei

356

Smørheia

Søgne og Songdalen OK

1:15000

1986

 

9

Erstattet av Sm.-Tag

500

Nei

358

Stausland

Søgne og Songdalen OK

1:7500

1984

 

2,5

 

1650

Nei

360

Nodeland Vest

Søgne og Songdalen OK

1:10000

1987

 

3

Trenger revisjon. Delvis erstattet av Hagehei

20

Nei

352

Langenes

Søgne og Songdalen OK

1:10000

1989

 

3

Erstattet av Berge

 

Nei

354

Tag

Søgne og Songdalen OK

1:15000

1989

 

9

Erstattet av Sm.-Tag

900

Nei

355

Esperås

Søgne og Songdalen OK

1:10000

1988

 

3

Trenger revisjon

2400

Nei

359

Eikeheia

Søgne og Songdalen OK

1:5000

1989

 

1

Erstattet av nytt kart

 

 

357

Lunde-Hellersdalen

Søgne og Songdalen OK

1:10000

1993

 

6

Trenger rev. Delvis erstattet av Tinntjønn

10

Nei

361

Stokkeland

Søgne og Songdalen OK

1:3000

1993

 

0,3

Trenger revisjon

10?

Nei

362

Tunballen

Søgne og Songdalen OK

1:4000

1993

 

0,9

Erstattet av nytt kart

1000

Nei

353

Kulia

Søgne og Songdalen OK

1:10000

1991

1996

10

Trenger rev. (deler finnes på Oddersjaa’s Bergstøl som er digital)

1000?

Nei

363

Åros

Søgne og Songdalen OK

1:10000

1994

1997

3,5

Erstattet av nytt kart

500?

Nei

364

Berge

Søgne og Songdalen OK

1:10000

1996

 

9

Brukbart

500?

Nei

366

Nodeland barneskole

Søgne og Songdalen OK

1:1500

1997

 

0,1

Skolegårdskart

 

Ja

 

KART UTGITT / REVIDERT

2000-2010

 

 

 

 

 

 

 

365

Smørheia-Tag

Søgne og Songdalen OK

1:10000 / 1:15000 (NM1997)

1997

2000-2007

17

Brukbart. Det finnes også spesialutgave av dette til NM1997 og SG2000

2000?

Ja

367

Lunde skole

Søgne og Songdalen OK

1:1500

1998

2005

0,1

Skolegårdskart

 

Ja

368

Solås-Årstøl

Søgne og Songdalen OK

1:15000/10000

1998

 

8

Brukbart

1500?

Ja

369

Helleviga

Søgne og Songdalen OK

1:2000/4000

1998/ 2001

2005-2007

0,1/0,5

Bra

 

Ja

370

Langenes skole

Søgne og Songdalen OK

1:1500

2001

 

0,1

Skolegårdskart

 

Ja

371

Lohne-Solås

Søgne og Songdalen OK

1:20000

2003

 

25

Turkart

1500?

Ja

372

Skogen

Søgne og Songdalen OK

1:10000

2005

 

4,5

Bra

 

Ja

373

Tunballen skole

Søgne og Songdalen OK

1:2000

2005

2006

0,15

Skolegårdskart

 

Ja

374

Tunballen o-kart og sprintkart

Søgne og Songdalen OK

1:5000

2005

2006-2010

1,2

Sprintkartet er revidert

 

Ja

375

Rossevannet

Søgne og Songdalen OK

1:25000

2005

 

90

Turkart

2000?

Ja

376

Eikeheia

Søgne og Songdalen OK

1:5000

2006

 

1,4

Sprintkart

 

Ja

377

Hagehei

Søgne og Songdalen OK

1:7500

2008

 

1

 

 

Ja

378

Tinntjønn

Søgne og Songdalen OK

1:10000

2008

2009

5

 

 

Ja

379

Åros

Søgne og Songdalen OK

1:7500

2010

 

2,5

 

 

Ja

380

Langenes skole

Søgne og Songdalen OK

1:5000

2010

 

0,8

Sprintkart 2,5m ekv.

 

Ja

381

Linnåsen

Søgne og Songdalen OK

1:20000

2010

 

49

Turkart ekv. 10m.

1500

Ja

 

KARTSALG

De fleste kartene er til salgs hos Pegasus bokhandel på Tangvall i Søgne og Midt-Agder Friluftsråd i Kristiansand.
Turkartet Linnåsen selges i tillegg på Songdalen bibliotek på Rådhuset i Songdalen.

Forøvrig, se Kontaktinfo.