VELLYKKET FINN-FRAM-DAG 18.MAI

Det ble en svært vellykket Finn-Fram-dag på Bruliaheia.  Ca. 70 stykker deltok i klubbens arrangement.  

 

Søgne og Songdalen Orienteringsklubb arrangerte det første Naturlosarrangementet i klubbens historie.  Det var Enny-Karin og Øystein som hadde hovedansvaret for Finn-Fram-arrangementet som var lagt til speiderhytta på Bruliheia.  Det deltok ca. 70 stykker, med en spredning aldersmessig fra 5 - 80 år.  Været viste seg også fra sin beste side, selv om det kom noen få regndråper mens Øystein gå historisk informasjon om området.

De frammøtte deltakerne fikk prøve en enkel stjerneorienteringsløype og som premie fikk de Turkartet Vågebygd - Rosseland, sponset av Søgne og Greipstad Sparebank.

Her er noen bilder.