SPEKTAKULÆRT PÅ FJORD-O

Signe og Reidar deltok på årets Nord-Vestgalopp, eller Fjor O – Vest som det heter nå. Arrangøren reklamerte med løp fra «hav til bre», og det ble det.  Første løp gikk fra Kråkenesmarka skytebane hvor Landskytterstevnet har blitt arrangert. Her var det flott terreng, men tunge, sugende myrer i noe som lignet fjellterreng. Andre løpet var lagt så langt vest det er mulig å løpe o-løp i Norge. Vi måtte med båt for å komme ut til Værlandet, som er det vestligste stedet det er fastboende.  Terrenget her bestod av tuemyrer og fjellknauser, noe vi kjenner godt til fra Sørlandet.

Lørdagens løp gikk ved et skisenter utenfor Førde i et åpent myrterreng. Her var det også NM Ultralang hvor vi kunne glede oss over et fortjent og overlegent gull til Indre Agder ved Hans Gunnar Omdal. En blir imponert over at han etter 23,6 km i blutynge vestlandsmyrer virket totalt uberørt etter løpet og tok seg god tid til å snakke med oss før han skiftet.  Primadonnanykker er totalt fjernt hos den gutten!

Siste dagen var det løp under Bøyabreen ved Fjærland. Dessverre var ikke værgudene på arrangørens side.  Høy temperatur med issmelting og mye regn gjorde at den del bekker gikk over sine bredder.  Derfor måtte vi avslutte løpet på 3. siste post ettersom en elv ble umulig å forsere.

Arrangørklubbene fikk mye ekstra arbeid for at deltakerne skulle få en spesiell opplevelse. Det ble det og vi kan trygt anbefale Fjord O Vest i 2016.

Arrangøren har langt bedre bilder enn undertegnede.  Disse, samt resultater er lagt ut på arrangørens  hjemmeside: http://fjord-o.no/2014/.

Reidar Heivoll