Flått og TBE

TBE er en sykdom som skyldes smitte med TBE-viruset (Tick-borne Encephalitis). Ved TBE er det stor variasjon i det kliniske bildet. Noen får ingen symptomer, noen får et mildt sykdomsforløp, mens enkelte kan bli svært syke. Risikoen er størst i kystnære strøk langs Sør- og Østlandet.

TBE-viruset er i spyttet hos flåtten og kan smitte kort tid etter et flåttbitt. Dette i motsetning til Borrelia-bakterien hvor det er liten risiko for smitte de første 24-48 timene.

Noen av dem som smittet får et mildt forløp, kanskje kun som en sommerinfluensa, mens andre, Ca. 30% vil etter en kortere periode med symptombedring og mindre feber oppleve å få nye og kraftigere symptomer med høyere feber, verre hodesmerter, sløvhet, forvirring, kvalme, oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og lammelser. Dette er symptomer på hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse og/eller ryggmargbetennelse. Det finnes ikke god behandling for tbe, men det finnes vaksine for å forebygge sykdom.

Først og fremst forebygg flått generelt. Det kan man gjøre med dekkende lyse klær og flåttmidler på hud og tøy.

Får man flått årlig er det lurt å vurdere vaksinasjon. Vaksinen tas i flere omganger. De under 60 år skal ha to doser med minst to ukers mellomrom og igjen etter 6-12 mnd, deretter påfyll etter 3, så hvert 5. år. Over 60 år trenger man litt mer, da er det 3 doser med 1 mnd mellomrom, igjen en dose etter 6-12 mnd, deretter påfyll hvert 3. år.

For mer informasjon er flåttsenteret og FH gode sider:

https://flåttsenteret.no/sykdommer-og-symptomer/sykdommer/skogflattencefalitt-tbe/

https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/

Klubben har vært i kontakt med Sørover vaksinesenter i byen og de kan tilby både vaksine og effektive flåttmidler.  Kontaktinfo:

Kjersti Alice Jortveit

Daglig leder | Sykepleier i reisemedisin

Kirkegata 22 |4612 Kristiansand

tlf 38043135 | mob 41508286

www.sorover.no