Årsmøte SSOK

Årsmøte i SSOK vil bli holdt torsdag 4 ferbuar  kl. 19:00 i kantina på rådhuset på Nodeland. Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden. Vel møtt!