Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 vil bli avholdt tirsdag 9. mars kl. 18:00 i rådhuskantina på Nodeland. Dersom det fremdeles vil være restriksjoner som tilsier at vi ikke kan samles 9. mars, vil årsmøtet utsettes. Fristen for å holde årsmøter er i år 15. juni.