Årsmøte 2017

Årsmøte i SSOK vil bli holdt torsdag 9. februar  kl. 19:00 i kantina på rådhuset på Nodeland.

Årsberetning

DAGSORDEN:

Åpning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder og referent

Årsberetning fra styret

Regnskap/budsjett

Aktivitetsplan

Kartplan

Valg