Årsmøte 2015

 

Årsmøte i SSOK vil bli holdt onsdag 4. februar  kl. 19:00 i kantina på rådhuset på Nodeland

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 28.01.15. Sendes til: odybes@gmail.com

VANLIGE ÅRSMØTESAKER

Enkel bevertning

Sakspapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Det er viktig for klubben at våre medlemmer stiller!

VELKOMMEN!