ÅRSMØTE

Onsdag 29. januar  kl. 1900 i kantina på rådhuset på Nodeland

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 23.01.14. Sendes til: odybes@gmail.com

VANLIGE ÅRSMØTESAKER

Enkel bevertning

Det er viktig for klubben at våre medlemmer stiller!

 Alle styreverv er avklart på forhånd

VELKOMMEN!